מיצוי זכויות לאחר תאונה:

כך תקבלו פיצויים מחברת הביטוח

אדם שנפגע בתאונה נאלץ להתמודד עם דרישות שונות של המבטחת שלרוב עושה כל שביכולתה כדי להימנע מתשלום פיצויים. קבלת ייעוץ משפטי מעו"ד מקצועי עשויה למקסם את הפיצוי ולחסוך לנפגע עוגמת נפש.

 

אדם שנפגע בתאונת עבודה, תאונת דרכים, תאונת רחוב או כל תאונה אחרת, נאלץ פעמים רבות להתמודד עם דרישות שונות ומשונות של חברת הביטוח לאחר התאונה. במקרים רבים חברת הביטוח מנסה להתנער מאחריות לתשלום פיצויים ותוך כך טוענת כי המבוטח לא עומד בתנאי הפוליסה. מאחר שחברות הביטוח הן חברות עסקיות שתכליתן להשיא רווחים על ידי הגדלת הכנסותיהן וצמצום הוצאותיהן, לא מפתיע כי מדי שנה הן דוחות פניות רבות של מבוטחים שמבקשים לקבל תגמולים מכוח פוליסת הביטוח שלהם.

בעקבות זאת, מבוטחים רבים שנפגעו בתאונה מוצאים את עצמם חסרי אונים דווקא בעת שהם זקוקים לסיוע ולתמיכה כספית יותר מכל. במקרים רבים אנשים פרטיים שביטחו את עצמם בביטוחים שונים בוחרים שלא לעמוד על זכותם לקבל את הפיצויים לאחר שנדחו על ידי חברת הביטוח. על פי רוב,  אנשים אלו נעדרים את הידע והניסיון הדרושים כדי לערער על החלטת הדחייה. חלק בלתי מבוטל מהמבוטחים אינו מודע לכך שהסתייעות בעורך דין מקצועי ומנוסה בתחום תביעות הביטוח ונזקי הגוף עשויה להגדיל משמעותית את הסיכוי לקבלת הפיצויים.

 

תאונת עבודה

אדם שנפגע באירוע תאונתי במהלך עבודתו ובעקבותיה, כמו גם בדרך לעבודה או בדרכו חזרה ממנה לביתו, זכאי לקבל תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי בכפוף להכרתו באירוע כתאונת עבודה. במקרה שבו התאונה נגרמה עקב רשלנות המעסיק, ניתן להגיש תביעת פיצויים בגין רשלנות נגד המעסיק. מאחר שההתנהלות מול המוסד לביטוח לאומי ומול המעסיק היא מורכבת ומחייבת הבנה, ידע משפטי מעמיק וניסיון מקצועי, לאחר התאונה רצוי לפנות בהקדם האפשרי לעורך דין מקצועי ומנוסה בתחום תאונות העבודה כדי שייצג את הנפגע במוסד לביטוח לאומי ובתביעה נגד המעסיק לפי הצורך.

הסיוע של עורך הדין הוא חיוני כבר בשלב מילוי התביעה למוסד לביטוח לאומי, שם עורך הדין יוכל לסייע לנפגע במילוי הטופס ותוך כך יוודא כי זכויותיו של הנפגע לא יקופחו. בהמשך ולפי הצורך, עורך הדין ייצג את הנפגע בפני הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי לקביעת דרגת נכות מעבודה, יתאר את הנזקים שנגרמו לו בעקבות התאונה, את הפגיעה התפקודית ואת השפעת התאונה על יכולתו לעבוד ולהשתכר. יתרה מזאת, עורך הדין יוודא שכל המסמכים הרפואיים הרלבנטיים נמצאים בידי הוועדה וכי נערכות לנפגע כל הבדיקות הרלבנטיות לפני קבלת החלטה בעניינו.

עורך דין מנוסה ידע כיצד להציג את הדברים בפני הוועדה כדי להביא למיצוי מיטבי של זכויות הנפגע מכוח החוק. לאחר סיום ההליכים מול המוסד לביטוח לאומי וקבלת הכרעה ביחס לדרגת נכותו של הנפגע, עורך הדין ייבחן האם רשלנות המעסיק היא שהובילה לתאונה. במידת הצורך, עורך הדין יכין תביעת פיצויים נגד המעסיק בגין רשלנות, יגיש אותה בשם הנפגע לבית המשפט וינהל את ההליך המשפטי עבורו עד למיצוי מלוא זכויותיו.

תאונת דרכים

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע כי כל אדם שנפגע בתאונת דרכים זכאי לקבל מהמבטחת פיצוי על נזק גוף שנגרם לו בעקבות התאונה וזאת ללא קשר לשאלת האחריות לתאונה. על פניו נראה כי הדרך לקבלת הפיצוי סלולה עבור כל נפגע בתאונת דרכים אך למרבה הצער לא כך הם הדברים בפועל. חברות הביטוח עושות כל שביכולתן כדי להימנע מתשלום פיצויים לנפגעים ותוך כך עושות שימוש בחוקרים פרטיים לצורך ערעור גרסאותיהם של הנפגעים.

לפיכך, לאחר מעורבות בתאונת דרכים, ישנה חשיבות גבוהה לפניה מוקדמת ככל האפשר לעורך דין שעוסק בתחום נזקי הגוף עקב תאונת דרכים. עורך דין מנוסה בתחום נזקי הגוף יעניק לנפגע ייעוץ משפטי וינחה אותו באשר לאופן ההתנהלות מול גורמי הרפואה, המשטרה וחברת הביטוח (כולל חוקרים פרטיים מטעם החברה). קבלת ייצוג משפטי בשלב מוקדם ככל האפשר לאחר תאונת דרכים יכולה לצמצם את הסיכויים לכך שהנפגע יבצע טעויות שיפגעו בפיצוי שיקבל בסופו של הליך מחברת הביטוח. בהמשך, עורך הדין ינהל את התיק מול חברת הביטוח וימשיך באיסוף מסמכים רפואיים וקבלות בגין הוצאות שהעביר לו הנפגע, ובמקרה הצורך יגיש לבית המשפט תביעה נגד חברת הביטוח עד למיצוי מלוא זכויותיו של הנפגע וקבלת הפיצוי המקסימלי עבורו.

תאונת נפילה ברחוב

בתביעות נזיקין בגין נפילה במדרכה, הנפגע בתאונה צריך להוכיח כי הרשות המקומית, העירייה או מחזיק המקום התרשלו כלפיו. תביעת פיצויים נזיקית בגין נפילה ברחוב צריכה להיות מבוססת מבחינה רפואית, מבחינה עובדתית ומבחינה משפטית. על כן, ישנם מספר דגשים שחשוב לתת עליהם את הדעת לאחר תאונת נפילה כאמור. ראשית, לאחר האירוע חשוב לפנות לקבל טיפול רפואי ראשוני בהקדם האפשרי ותוך כך לפרט בפני הגורם הרפואי המטפל את נסיבות הפגיעה ולוודא כי הן נרשמו במסמך הרפואי באופן ברור.

בכל הקשור להוכחת נסיבות התאונה, מומלץ לתעד את המפגע שהוביל לנפילה ממספר זוויות שונות באמצעות תמונות סטילס וסרטוני וידאו. בהמשך, מומלץ לפנות לעורך דין מקצועי שעוסק בתחום תאונות נפילה ברחוב ומנוסה בהגשת תביעות נזיקין. עורך הדין ייבחן את החומר הרפואי ואת התיעוד ממקום התאונה ויעריך את סיכויי התביעה בהתאם לידע שלו ולניסיונו בתביעות פיצויים בגין רשלנות. עורך הדין ינחה את הנפגע כיצד עליו לנהוג כדי למקסם את סיכוייו לקבל פיצויים מחברת הביטוח ובמקרים המתאימים יפנה אותו לבדיקת מומחה רפואי שיערוך בעניינו חוות דעת רפואית לצורך צירופה לתביעה נגד הגורם שנושא באחריות לתאונה.

תאונות אישיות

כל אדם עלול להיפגע בעבודה, בבית, בשעות הפנאי, במסגרת פעילות ספורטיבית ועוד. פוליסת ביטוח תאונות אישיות נועדה להעניק למבוטח תגמול כספי ידוע וקבוע מראש במקרה של נכות או מוות כתוצאה מהתאונה. כדי לזכות בתגמולים מחברת הביטוח ולממש את הזכויות מכוח הפוליסה, הנפגע יצטרך להגיש תביעת ביטוח תאונות אישיות למבטחת ולהוכיח כי התקיימו התנאים המזכים אותו בקבלת תגמולי הביטוח. במקרים רבים חברת הביטוח עושה כל שביכולתה כדי להתנער מחובתה לשלם את התגמולים למבוטח שנפגע בתאונה וזאת לצורך צמצום הוצאותיה כאמור.

תוך כך, חברת הביטוח עשויה לטעון כי המבוטח הפר את חובת הגילוי המוטלת עליו בעת מילוי טפסי הביטוח, כאשר לא גילה במסגרתם מידע רפואי רלבנטי שאם החברה הייתה יודעת עליו, היא לא הייתה מתקשרת איתו בחוזה הביטוח. על כן, ההמלצה למבוטח בביטוח תאונות אישיות שהיה מעורב באירוע תאונתי המכוסה במסגרת הפוליסה, היא לפנות לעורך דין מנוסה בתחום תביעות הביטוח כדי שייבחן את נסיבות התאונה ואת תנאי הפוליסה ויעניק למבוטח ייעוץ וליווי משפטי מקצועי לצורך מימוש הזכויות שלו מכוח הפוליסה. במקרה של דחיית תביעת הביטוח ניתן להגיש תביעה לבית המשפט נגד החברה ולתבוע במסגרתה את תשלום התגמולים מכוח הפוליסה.   

משרד עורכי דין דוד סער עוסק ומתמחה בדיני ביטוח, דיני נזיקין ודיני עבודה. משרדו נחל הצלחות לא מבוטלות בתחומים השונים, לרבות תקדימים מעניינים. ככל שהינך חושש כי נפגעו זכויותיך, גש עוד היום למשרד עורכי דין דוד סער אשר ישמח לסייע לך.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.

לפגישת ייעוץ חינם וללא התחייבות
מלא/י פרטים ונחזור אליך בהקדם:

לקבלת ייעוץ ללא התחייבות
מלאו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם