נפגעתם במהלך השירות הצבאי?

פנו לעו"ד לקבלת מלוא הפיצויים והזכויות מקצין התגמולים

לפי הוראות חוק הנכים (שיקום ותגמולים), לצורך קבלת תגמולים ממשרד הביטחון ראשית יש להגיש לקצין התגמולים בקשה להכרה כנכה צה"ל. כיצד ליווי של עורך דין מקצועי ומנוסה בתהליך יוכל למקסם את הסיכויים לקבלת תגמולים?

davidsaar2

מאת: עו"ד דוד סער

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) הוא החוק שמסדיר את זכאותם של נכים שנפגעו במהלך ובעקבות שירותם הצבאי. החוק חל במלואו על חיילים בשירות חובה, משרתי מילואים, חיילים משוחררים, משרתי משמר הגבול, עובדי מוסד ושב"כ, כאשר התיקון לחוק ההסדרים שעבר בכנסת בתאריך 22.12.2016 הגביל את תחולתו ביחס למשרתי קבע, שוטרים וסוהרים. חשוב לציין כי גם אנשי כוחות הביטחון אשר גויסו כאשר מצבם הרפואי לקוי והוא החמיר בעקבות השירות, יהיו רשאים להגיש למשרד הביטחון תביעת החמרת מצב רפואי עקב השירות.

את התביעה למשרד הביטחון יש להגיש באמצעות טופס בקשה להכרת זכות, כאשר לטופס זה יש שתי גרסאות, האחת מיועדת למצבים של פציעה עקב חבלה והשנייה מיועדת למצבים של מחלה או החמרת מחלה. מאחר שחוק הנכים הוא מורכב וסבוך חשוב מאוד להיעזר בשירותיו של עורך דין לפני הגשת תביעה נגד משרד הביטחון כדי שיוודא שזכויות המבקש לא יקופחו.

חוק ההסדרים הוביל למהפך בנוגע לזכויות של משרתי קבע, שוטרים וסוהרים

חוק ההסדרים אשר עבר בכנסת בתאריך 22.12.2016 הוביל למהפך משמעותי ביחס לזכאות להכרה במשרתי קבע, סוהרים ושוטרים כנכי צה"ל. המשמעות המעשית של התיקון לחוק היא שהחל מיום 27.4.17 משרתי קבע, שוטרים וסוהרים אשר חלו במחלות במהלך שירותם ועקב תנאי השירות לא יוכרו כנכי צה"ל, למעט אלו שחלו במספר מצומצם של מחלות שהוכרו כ"מחלות שירות" אשר מאפשרות להגיש תביעת הכרה בנכות לקצין התגמולים.

המחלות שהוכרו כ"מחלות שירות" כוללות מחלה שנגרמה עקב חשיפה לקרינה מייננת, מחלה שנגרמה עקב חשיפה לחומר מסוכן, מחלה שנגרמה כתוצאה מחשיפה לרעש שמקורו באמצעי לחימה ומחלה מדבקת שנגרמה עקב חשיפה לנוזלי גוף ומוצרי דם במהלך טיפול בתנאי שטח.

כדי למצות את זכויותיהם, משרתי קבע, שוטרים וסוהרים אשר חלו במחלות שלא הוכרו כ"מחלות שירות" במהלך השירות ובעקבותיו, יאלצו לפנות למוסד לביטוח הלאומי ולבקש הכרה כנפגעי עבודה. יובהר כי התיקון לחוק לא יחול ביחס לתביעות שהוגשו על ידי משרתי קבע, שוטרים וסוהרים עד למועד כניסת התיקון לחוק לתוקף – 27.4.17.

תיקון זה אינו חל על תביעות של אנשי קבע שהוגשו לפני יום 27.4.2017 או על מחלות והחמרת מחלות של אנשי קבע שהתגלו לפני 1.1.2014, ואלו יידונו לפי הנוסח הקודם של חוק הנכים.

לפגישת ייעוץ חינם וללא התחייבות
מלא/י פרטים ונחזור אליך בהקדם:

תביעה נגד משרד הביטחון כוללת שני שלבים עיקריים

תביעה נגד משרד הביטחון כוללת שני שלבים עיקריים. השלב הראשון הוא שלב קבלת ההכרה בנכות כאשר לצורך קבלת הכרה בגין חבלה או מחלה יש להגיש טופס מתאים. לטופס הבקשה בהכרה יש לצרף מסמכים רפואיים אשר מעידים על הפציעה או המחלה. בחלק מהמקרים יצורפו לטופס הבקשה להכרה גם תצהיר נסיבות מחלה או חבלה חתום על ידי עורך דין, אישור תנאי שירות, דוח פציעה במקרים הרלבנטיים ועוד מסמכים שתפקידם לבסס קשר סיבתי בין השירות הצבאי לבין הנזק שנגרם למבקש.

שלב ההכרה הוא לרוב השלב הממושך והמשמעותי ביותר בתביעה להכרה בנכות. כדי לזכות בהכרת משרד הביטחון בנכות, קצין התגמולים יערוך למבקש שלל בדיקות רפואיות, יאסוף חומר רפואי רלבנטי אודותיו, יבחן את נסיבות הפציעה או המחלה ויוודא את אמיתות גרסתו בדרכים שונות. נוסף על כך, קצין התגמולים יפנה את המבקש לרופא מומחה מטעם משרד הביטחון כדי שיכין חוות דעת בעניינו, תוך בחינת קיומו של קשר סיבתי בין מאפייני השירות הצבאי לבין הפגיעה או המחלה.

ליווי מקצועי של עורך דין מיומן ומנוסה יסייע למצות את הזכויות באופן מיטבי

כדי שהנפגע יוכר על ידי קצין התגמולים, חיוני מאוד להיעזר בשירותיו של עורך דין מקצועי ומיומן, אשר יסייע למבקש לבסס קשר סיבתי בין הנזק שנגרם לו לבין שירותו הצבאי, כדי להוכיח שהנזק נגרם למבקש במהלך השירות הצבאי ובעקבותיו. עורך דין מנוסה ומקצועי ידע להתאים לכל מבקש את אסטרטגיית הפעולה המתאימה לצורך ביסוס קשר סיבתי, שיוביל להכרה בנכות על ידי קצין התגמולים.

אם הפציעה או המחלה הוכרו על ידי קצין התגמולים, המבקש יעבור לשלב הבא שהוא קביעת אחוזי הנכות הרפואית. לצורך קביעת שיעור הנכות הרפואית, המבקש יזומן להתייצב בפני ועדה רפואית אשר תבדוק אותו ותקבע את שיעור נכותו. תפקידה העיקרי של הוועדה הרפואית הוא לתרגם את הפגיעה או המחלה של המבקש לאחוזי נכות שיזכו אותו בתגמולים. ככל שאחוזי הנכות שנקבעו למבקש הם גבוהים יותר, כך הוא יקבל תגמולים בסכום גבוה יותר.

ייצוג משפטי מקצועי בפני הוועדה הרפואית

עורך הדין יאזין לגרסתו של המבקש, ייבחן את מלוא התיעוד הרלבנטי ויסייע לו למלא את טפסי הבקשה להכרה בזכות באופן מיטבי שימקסם את סיכוייו לקבל את הכרת קצין התגמולים בנכות. לאחר קבלת ההכרה העקרונית של קצין התגמולים, עורך דין מנוסה שבקיא בהוראות החוק הרלבנטיות ומעודכן בחידושי הפסיקה, יכין את המבקש לוועדה הרפואית שתקבע את שיעור נכותו, ייצג אותו בפני הוועדה הרפואית תוך הצגת מלוא הטיעונים הרלבנטיים לצורך קביעת אחוזי נכות מרביים.

ייצוגו של עורך דין מקצועי בוועדה הרפואית הינו קריטי, שכן הועדה אורכת דקות בודדות, שבהן הרופאים "חורצים" את גורל הנפגע, ולכן עורך דין מיומן ומקצועי ידע לרכז את עיקר הטיעונים ולשים דגש על עיקר הפגימות, על מנת למקסם את הסיכוי לקבלת אחוזי נכות גבוהים.

מכיוון שהזכות להגיש בקשה להכרת זכות מתיישנת לאחר שלוש שנים ממועד שחרורו של המבקש, חשוב להזדרז לפנות לעורך דין מקצועי, מיומן ומנוסה אשר ילווה את המבקש מראשית ההליך ועד למיצוי זכויות מיטבי.

הגשת ערעור על החלטתו של קצין התגמולים

מבקש שסבור כי הוא קופח עקב החלטת קצין התגמולים, רשאי לערער על ההחלטה בפני ועדת ערעורים לפי חוק הנכים אשר מתכנסת בבתי משפט השלום בתל אביב, חיפה, ראשון לציון, ירושלים ובאר שבע.

במקרה של דחיית התביעה להכרה בנכות, עורך דין שמייצג את המבקש יגיש בשמו ערעור לבית משפט השלום ובאמצעות חוות דעת של מומחה רפואי מטעם המבקש ועדויות רלבנטיות, ינסה להוכיח שקצין התגמולים שגה בהחלטתו וכי יש מקום להכיר במבקש כנכה צה"ל.

הגשת ערעור על קביעת הוועדה הרפואית

אם המבקש הוכר כנכה צה"ל על ידי קצין התגמולים ולאחר שעמד בפני ועדה רפואית נקבעו לו אחוזי נכות שאינם משקפים כראוי את מצבו הרפואי והתפקודי, הוא יוכל להגיש ערעור לוועדה רפואית עליונה ולתקוף את החלטת הוועדה הרפואית מדרג ראשון שקיפחה אותו.

על ההחלטה של הוועדה הרפואית העליונה ניתן להגיש ערעור בשאלה משפטית בלבד בפני בית המשפט המחוזי, אשר מוסמך להחזיר את התיק לבחינת הוועדה הרפואית העליונה תוך מתן הנחיה לשקול מחדש את ההחלטה.

חוק הנכים שולל קבלת כפל פיצוי משני מקורות שונים

חשוב לציין כי חוק הנכים שולל קבלת כפל פיצוי משני מקורות שונים כך שקבלת פיצוי מגורם אחד מונעת קבלת תגמולים מהגורם השני. עם זאת, חשוב לציין כי אין מניעה להגיש תביעה לקבלת תגמולים למוסד לביטוח לאומי במקביל להגשת תביעה להכרה בנכות וקבלת תגמולים למשרד הביטחון. במקרה שתיקבע למבקש זכאות גם בביטוח לאומי וגם במשרד הביטחון, הוא יצטרך לבחור האם הוא מעדיף לקבל קצבה מביטוח לאומי או ממשרד הביטחון ולא יוכל לקבל כפל פיצוי כאמור.

עורך דין מיומן ומנוסה יבחן את כלל הנתונים הרלבנטיים למבקש, את נסיבותיו הפרטניות ואת הנזק שנגרם לו בעקבות השירות הצבאי ויסייע לו לגבש החלטה מושכלת ביחס לגורם המתאים ביותר להגשת התביעה במטרה להביא למיצוי מיטבי של זכויותיו. לסיכום הדברים ניתן לומר כי ליווי של עורך דין מיומן, מקצועי ומנוסה בהליך ההכרה בנכות ובקביעת אחוזי הנכות יוכל לסייע רבות למבקש במיצוי מלוא זכויותיו כנכה צה"ל.

לפגישת ייעוץ חינם וללא התחייבות
מלא/י פרטים ונחזור אליך בהקדם:
לקבלת ייעוץ ללא התחייבות
מלאו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם