מעסיק, מתמודד עם תביעה מצד עובד?

ליווי משפטי צמוד ימנע סיכונים לתביעות משפטיות עתידיות

דיני עבודה מהווים בסיס להסדרת יחסי עבודה וכוללים חוקים, פסקי דין, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה. כדי לשמור על האינטרסים ולהפחית את החשיפה לתביעות ולעיצומים כספיים, מומלץ למעסיק להסתייע בשירותיו של עורך דין מקצועי, מיומן ומנוסה.

davidsaar2

מאת: עו"ד דוד סער

דיני עבודה נועדו להסדיר את היחסים שבין המעסיק לבין עובדיו באמצעות חוקי מגן, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה ופסיקות של בתי הדין לעבודה. בניגוד לתחומי משפט אחרים, בתחום דיני העבודה חוזה העבודה שנכרת בין המעסיק לבין עובדיו הוא אינו חזות הכל. דיני העבודה מכפיפים את המעסיק ואת העובד לחוקים דוגמת חוק הגנת השכר, חוק פיצויי פיטורין, חוק שכר מינימום, חוק חופשה שנתית, חוק שעות עבודה ומנוחה ועוד שלל חוקים שמחייבים את הצדדים, גם אם הם לא הסכימו עליהם באופן מפורש, וגם אם בחוזה העבודה מופיעה הוראה שמגבילה או שוללת זכויות מכוח החוקים שצוינו לעיל.

לפגישת ייעוץ חינם וללא התחייבות
מלא/י פרטים ונחזור אליך בהקדם:

חיסכון של התדיינות משפטית בבית הדין לעבודה

במסגרת תפקידו, עורך הדין יחסוך למעסיק התדיינות משפטית יקרה וממושכת בבתי הדין לעבודה, ויסייע לו לשמור על המוניטין שלו כמעסיק שפועל לטובת עובדיו ואינו מקפח את זכויותיהם. החשיבות של העסקת עורך דין בתחום דיני העבודה עלתה עוד יותר החל משנת 2012, אז נכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שמכוחו הוגברו משמעותית אמצעי האכיפה כלפי מעסיקים המפרים את חוקי העבודה השונים, באמצעות הטלת עיצומים כספיים משמעותיים.

נוסף על כך, יובהר כי רבים מחוקי העבודה כוללים גם סנקציה פלילית לצד הסנקציה אזרחית. על כן, כדי להישמר מפני הרשעה בהליך פלילי, רצוי להיעזר בעורך דין מיומן ומנוסה בתחום דיני העבודה אשר יפחית משמעותית את חשיפת המעסיק לסנקציות פליליות ואף לעונשי מאסר.

עריכת חוזי עבודה לצורך שמירה על האינטרסים של המעסיק

במסגרת הליווי המשפטי שיעניק עורך הדין למעסיק, הוא יוכל לבחון ולערוך חוזי עבודה תוך התאמת הוראותיהם לתפקידו של העובד ומתן ביטוי לכלל התחייבויות המעסיק והעובד. לא אחת, עריכה משפטית מקצועית של חוזה עבודה, תמנע תביעות עתידיות ודרישות כספיות מצד העובד ותסייע לבסס יחסי עבודה תקינים בין העובד ובין המעסיק. יתרה מזאת, במסגרת הליווי המשפטי עורך הדין ייעץ למעסיק בנוגע לסוגיות רלבנטיות, דוגמת הוצאת עובדים לחל"ת, זכויות נשים בהריון, גמול עבור שעות נוספות, העסקת עובדים מרחוק ועוד.

נוסף על כך, עורך דין לדיני עבודה יפנה את תשומת ליבו של המעסיק להוראות בעייתיות בהסכם העבודה או להוראות בהסכם, שפרשנותם עלולה להוביל לחילוקי דעות ולסכסוכים בעתיד. כמו כן, עורך הדין יבחן אם המעסיק מציית לדיני העבודה בהתנהלותו כלפי עובדיו, יתריע בפניו על התנהלות בעייתית וינחה אותו כיצד לנהוג בהתאם להוראות הדין המחייבות, לפסיקת בתי הדין לעבודה, להסכמים קיבוציים ולצווי הרחבה, ככל שהם חלים בתחום התמחותו של המעסיק.

מילוי אחר הוראות הדין והפסיקה בעת עריכת שימוע לפני פיטורים לעובד

במקרים רבים, קבלת ייעוץ מעורך דין מנוסה בתחום דיני עבודה לפני עריכת שימוע לעובד, יסייע למעסיק להגן על האינטרסים שלו ולוודא שהוא עומד בדרישות החוק והפסיקה ביחס לחובת עריכת שימוע לעובד לפני פיטורים.

באמצעות ייעוץ משפטי מקצועי, המעסיק יוכל להפחית משמעותית את חשיפתו לתביעות מצד עובדים עקב עריכת שימוע שלא כדין והליך פיטורים בלתי חוקי. במקרים רבים, ליווי של עורך דין מיומן בהליך השימוע יוכל לסייע לצדדים להגיע לפשרה, ובכך לשמור על האינטרסים של המעסיק ושל העובד גם יחד.

עלות העסקת עורך דין דיני עבודה נמוכה משמעותית מהעלות של ניהול התדיינות משפטית

הניסיון מלמד כי עלות ההעסקה של עורך דין בתחום דיני העבודה היא נמוכה משמעותית בהשוואה לעלות הכרוכה בניהול התדיינות משפטית בבית הדין לעבודה. מעבר לכך, קבלת ליווי משפטי שוטף תסייע למעסיק לשמור על המוניטין של העסק ולהימנע מפרסום שלילי ומפגיעה בשמו הטוב.

כדי להבטיח שהזכויות והאינטרסים יישמרו באופן מיטבי, ההמלצה למעסיקים היא לפנות לעורך דין מיומן, מקצועי ומנוסה בתחום דיני העבודה. עורך הדין יעניק למעסיקים ייעוץ משפטי שמבוסס על הבנה משפטית מקיפה, היכרות מעמיקה עם חוקים, פסקי דין, צווי הרחבה והסכמים קיבוציים וניסיון מעשי רב שנים בייצוג משפטי בבתי הדין לעבודה. כך, המעסיק יוכל לשמור על המוניטין של העסק ולהפחית משמעותית את החשיפה שלו לתביעות משפטיות מצד עובדים, לעיצומים כספיים ולענישה פלילית.

לפגישת ייעוץ חינם וללא התחייבות
מלא/י פרטים ונחזור אליך בהקדם:
לקבלת ייעוץ ללא התחייבות
מלאו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם